Online booking

 Betaling og afmelding (online booking snart klar til brug, send en mail hvis du ønsker at komme på hold eller booke tid )
  • Al tilmelding og betaling sker via Mindbody online.
  • Træning på hold eller 1:1 sessions kan ikke afholdes førend betaling er gennemført.
  • Bemærk: der er begrænset antal pladser på holdene, derfor er det de første der tilmelder sig der får plads.
  • Der føres venteliste og du vil få besked, hvis der bliver plads på holdet, via mail eller sms.
  • Afmelding af en hold periode skal ske min. 8 dage før perioden starter.
  • Afmelding af en holdtime skal ske 12 timer før holdstart, ellers trækkes et klip eller en dag.
  • 1:1 sessions afmeldes min. 48 timer før den aftalte tid, ellers refunderes gebyret ikke. For sent afbud, uanset årsag, medfører fuld betaling.
  • afmelding af en workshop skal ske min. 2 dage før, der fratrækkes et beløb på 75 kr. for administration. Herefter refunderes det indbetalte beløb ikke.
  • I en holdperiode får du ikke refunderet manglende træningslektioner. Du kan dog i samme uge bytte én dag

For at betale og tilmelde dig hold eller 1:1 sessions, skal du registrere dig, så har du adgang til Mindbody hvor al betaling, tilmelding og afmelding foregår.